Pvtrans team
Về chúng tôi

Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (viết tắt là PVTrans), tiền thân là Công ty Vận tải Dầu khí được thành lập theo Quyết định số 358/QĐ-VPCP ngày 27/05/2002 của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ với nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ vận tải dầu khí, đặc biệt là vận tải dầu thô. Sau gần 5 năm hoạt động theo mô hình doanh nghiệp Nhà nước, Công ty Vận tải Dầu khí đã tiến hành cổ phần hóa theo quyết định số 758/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp ngày 30/3/2006 và chính thức hoạt động theo hình thức công ty cổ phần từ ngày 07/05/2007 với tên Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí.

Sau khi hoàn thành cổ phần hóa, để phù hợp với quy mô ngày càng phát triển, Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí chính thức đổi tên thành Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí vào ngày 23/07/2007. Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí chính thức được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh với mã giao dịch PVT vào ngày 10/12/2007. Đến nay, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nắm giữ 51% vốn điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí.  Trải qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, cùng với những nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ cán bộ công nhân viên và sự hỗ trợ từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, khách hàng và đối tác, PVTrans đã trở thành một trong những đơn vị hàng đầu về vận tải biển của Việt Nam có uy tín cả trong nước và quốc tế. Kể từ năm 2011 đến nay, PVTrans đã vững vàng vượt qua khủng hoảng tạo ra sự tăng trưởng vượt bậc và bền vững. PVTrans từ một công ty vận tải biển với 01 con tàu vận tải dầu thô và khoảng 100 cán bộ công nhân viên, đến nay đã trở thành một Tổng Công ty vận tải với 9 đơn vị thành viên, 2 chi nhánh và hơn 2.500 cán bộ công nhân viên. PVTrans đã phát triển được đội tàu gồm 52 chiếc với tổng tải trọng gần 1,5 triệu DWT, trở thành đơn vị vận tải hàng lỏng lớn nhất Việt Nam hiện nay. PVTrans đã nhận được Huân chương lao động hạng 3, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Chính phủ cũng như các giải thưởng từ các tổ chức có uy tín như Forbes Việt Nam, Asia Pacific Entrepreneurship Awards, VNR, Morgan Stanley Capital International, …

Thống kê
10.136 

tỷ VNĐ

doanh thu năm 2023
3.237 

tỷ VNĐ

vốn điều lệ
2.500
cán bộ, nhân viên

11

đơn vị thành viên
Tầm nhìn & Sứ mệnh

Giữ vững vị trí là công ty vận tải và dịch vụ hàng hải dầu khí đa sở hữu lớn nhất Việt Nam, đảm bảo việc phát triển ổn định, bền vững, có năng lực cạnh tranh cao. Xây dựng phát triển PV Trans trở thành thương hiệu vận tải mạnh trong khu vực và quốc tế.

Tham gia đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia. Đáp ứng tốt nhất nhu cầu dịch vụ vận tải và hàng hải dầu khí. Kinh doanh hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn. Đảm bảo lợi ích tối đa của cổ đông, quyền lợi và điều kiện làm việc tốt cho người lao động, đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội.

Duy trì và nâng cao chất lượng đội tàu, trình độ thuyền viên, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong vận hành khai thác, tuân thủ chặt chẽ các quy định của quốc tế và trong nước về an toàn hàng hải. Luôn luôn đoàn kết, hỗ trợ, đồng lòng. Gắn trách nhiệm cá nhân với hiệu quả công việc và tuân thủ kỷ cương nội bộ. Đáp ứng tối đa yêu cầu của khách hàng và đảm bảo sự thành công của họ cũng chính là đảm bảo thành công của PVTrans. Cam kết gia tăng giá trị cho cổ đông, cam kết an toàn lao động, đảm bảo đời sống cho cán bộ công nhân viên, cam kết cung cấp dịch vụ chuyện nghiệp với khách hàng, cam kết về an sinh xã hội và bảo vệ môi trường. Sẵn sàng đón nhận thay đổi và không ngừng sáng tạo và tự đổi mới trong công việc.

Sơ đồ tổ chức