NMLD DUNG QUẤT NHẬP DẦU DIESEL PHỤC VỤ CHẠY THỬ

Vào lúc 15h chiều 15/11, tàu EAGLE MILWAUKEE (Singarore) đã cập Phao rót dầu không bến (SPM) của NMLD Dung Quất tại Vịnh Việt Thanh, Bình Sơn, Quảng Ngãi. Đây là con tàu có tải trọng khoảng 85.000 DWT, chở 52.500 tấn dầu Diesel (Diesel Oil - DO) phục vụ cho công tác chạy thử Nhà máy.

PV Drilling sát nhập 2 công ty con

Đại hội cổ đông bất thường của PVD đã thông qua việc sáp nhập công ty cổ phần đầu tư khoan dầu khí Việt Nam (PVDI) vào Tổng công ty cổ phần khoan và dịch vụ dầu khí (PVD) do khó khăn trong thu xếp vốn.

OPEC có thể cắt giảm tiếp sản lượng

Chủ tịch tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu, nói rằng các nước trong khối này có thể sẽ giảm sản lượng dầu một lần nữa nếu lần giảm sản lượng trước đây không đẩy được giá dầu lên.

PVN cần trên 390 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư giai đoạn 2009-2010

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) cho biết: Trong giai đoạn 2009-2010, PVN sẽ cần trên 390 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư nhằm thực hiện chiến lược năng lượng quốc gia của Việt Nam; trong đó nguồn vốn từ quỹ tập trung của Tập đoàn đáp ứng được 36,2%, còn lại phải thu xếp từ các nguồn khác.