Phát động cuộc thi viết bài “Đảng trong cuộc sống hôm nay”

Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2010) và chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XI của Đảng, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Học Viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức phát động Cuộc thi "Đảng trong cuộc sống hôm nay".