Kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2010)

Sáng ngày 26/03/2010, tại Công trình Nhà máy Điện Nhơn Trạch 2, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Tập Đoàn Dầu Khí đã tổ chức Lễ mít - tinh kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 - 26/03/2010) và tổng kết đợt thi đua cao điểm "40 ngày đêm cao điểm hoàn thành cụm móng tuabin và nhà tuabin" công trình Nhà máy điện Nhơn Trạch 2.