PVTrans và Đại Hùng Queen

Chia tay FSO Đại Hùng Queen xa thẳm về đất liền, tôi thầm cảm phục và biết ơn những con người đang lao động thầm lặng trên biển Đông...

PV Trans tham dự hội thao Ngành Dầu khí năm 2016

Hưởng ứng "Tháng Công nhân" và thực hiện chương trình công tác năm 2016, Công đoàn DKVN đã tổ chức Hội thao CNLĐ tại khu vực Phía Nam. Hội thao là dịp đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của CNLĐ, thực hiện Văn hóa Dầu khí. Tạo điều kiện cho CNLĐ các đơn vị giao lưu học hỏi, duy trì phong trào TDTT, tăng cường đoàn kết, gắn bó, hiểu biết lẫn nhau giữa các đơn vị. Đối tượng tham gia Hội thao là cán bộ, công nhân, lao động đang làm việc tại các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.