PVTrans - Nền tảng vững vàng, sẵn sàng vươn xa

Trải qua 21 năm phát triển, Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans) đã khẳng định vị thế thương hiệu vận tải hàng đầu ở thị trường trong nước, đồng thời mạnh mẽ vươn ra thị trường quốc tế. Trưởng thành trong gian khó để tạo dựng nền tảng vững vàng chính là hành trang quý giá nhất để PVTrans tự tin vượt qua những thách thức trên con đường thực hiện khát vọng “vượt sóng vươn xa”.