Khẳng định vị trí, năng lực của lao động nữ ngành Dầu khí

Được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự chỉ đạo trực tiếp của Công đoàn ngành Dầu khí, sự chủ động trong công tác của lãnh đạo Ban Nữ công, hoạt động tích cực của Ban Nữ công các cấp đã thực sự thu hút và động viên đông đảo nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tham gia các phong trào do chuyên môn và công đoàn phát động.