Công bố: Gia hạn công bố Báo cáo Tài chính của PVTrans

Ngày 09/01/2017, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (mã: PVT) có nhận được văn bản của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước về việc gia hạn thời gian công bố BCTC (báo cáo tài chính) của Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí. &