Đảng ủy PVTrans tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2021

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam về việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên. Ngày 09/12/2021, Đảng ủy Tổng công ty cổ phần Vận tải (PVTrans) tổ chức Hội nghị Kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2021 nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của tập thể lãnh đạo PVTrans.

Tham dự Hội nghị, về phía Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) có đồng chí Trần Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Truyền thông và Văn hoá doanh nghiệp (TT&VHDN) Tập đoàn; đồng chí Võ Nam Hải - Phó Trưởng phòng Tư tưởng và Văn hoá doanh nghiệp, Ban TT&VHDN Tập đoàn. 

Về phía Đảng ủy PVTrans tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Việt Anh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị; đồng chí Nguyễn Duyên Hiếu - Ủy viên BCH Đảng bộ, Tổng giám đốc; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ; thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc, thành viên Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty.


 

Phát biểu khai mạc, đồng chí Phạm Việt Anh đề nghị Hội nghị phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, trung thực, thắng thắn trong tự phê bình và phê bình. Đồng chí Bí thư Đảng ủy PVTrans cũng khẳng định công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình là cơ hội quý báu để mỗi tập thể và cá nhân tự soi, tự sửa mình; nhận thức rõ hơn, đánh giá đúng hơn những ưu điểm, thành tích cũng như những hạn chế, khuyết điểm của bản thân và tập thể, từ đó đề ra biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ nhằm hoàn thành tốt hơn chức trách nhiệm vụ được giao.


 
Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn và xây dựng, Hội nghị đã nghe các báo cáo kiểm điểm của tập thể BCH Đảng bộ, của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cũng như thực hiện các phần kiểm điểm cá nhân các đồng chí cán bộ lãnh đạo. Nội dung kiểm điểm, tự phê bình và phê bình bám sát vào chức năng, nhiệm vụ của tập thể; đánh giá rõ những ưu điểm, hạn chế; đồng thời đề ra các biện pháp khắc phục. Hội nghị nhất trí với nội dung kiểm điểm của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, HĐQT và Ban Tổng giám đốc Tổng công ty. Các bản kiểm điểm đã đi sâu phân tích, đánh giá những ưu điểm đã đạt được và các tồn tại, hạn chế và các biện pháp khắc phục trong thời gian tới để hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thử thách. Các tập thể cũng đã tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham dự Hội nghị để hoàn thiện báo cáo, định hướng công tác điều hành thời gian tới.
Thông qua công tác kiểm điểm, các tập thể, cá nhân đã cùng thảo luận, trao đổi, đề ra những giải pháp, biện pháp cụ thể nhằm phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm để nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo và mỗi cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý và thực hiện ngày một tốt hơn chức trách, nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong năm 2022.
Sau khi kiểm điểm các tập thể và cá nhân, Hội nghị tiến hành các thủ tục đánh giá cán bộ thuộc diện Tập đoàn quản lý theo đúng quy định.
Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị đã hoàn thành các nội dung đề ra.

Thúc Hiếu