Công tác xây dựng và phát triển cơ sở Đoàn

Thường xuyên tiến hành rà soát hồ sơ đoàn viên, cập nhật hồ sơ những đoàn viên mới. Thực hiện nghiêm túc chương trình rèn luyện đoàn viên

Cử cán bộ đoàn tham gia lớp tập huấn “ Cán bộ đoàn chủ chốt” do đoàn khối tổ chức tháng 11/2006.

Về công tác đoàn tham gia xây dựng đảng, trong năm qua Đoàn cơ sở công ty đã giới thiệu kết nạp 02 đoàn viên ưu tú vào Đảng và giới thiệu chuyển Đảng chính thức cho 03 đồng chí. Hiện nay Đoàn đang tiếp tục công tác bồi dưỡng đào tạo để giới thiệu tiếp cho Đảng những đoàn viên ưu tú và giới thiệu chuyển đảng chính thức cho các đảng viên dự bị trong tuổi sinh hoạt đoàn.