Đội tàu của Tổng công ty PVTrans chuẩn bị tiếp nhận thành viên mới

Tuần qua, Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu Phương Nam (PVTrans Petro - đơn vị thành viên của PVTrans) đã ký Hợp đồng mua tàu chở dầu sản phẩm Chem Tulip có trọng tải 33.425 DWT.

Đây là tàu chở dầu (oil tanker) thứ 5 trong đội tàu của Tổng Công ty PVTrans. Tàu được dự kiến đặt tên là “PVT Eagle”.

Tàu chở dầu "Chem Tulip" - Tên mới "PVT Eagle"

Các công tác chuẩn bị đã hoàn tất và Công ty PVTrans Petro đã sẵn sàng nhận tàu vào vào tháng 12/2008. Tàu “PVT Eagle” sẽ được khai thác trên các tuyến hành hải quốc tế và đón đầu việc vận chuyển các sản phẩm dầu phục vụ NMLD số 1 Dung Quất, sẽ bắt đầu chạy thử vào tháng 02/2009. Việc mở rộng quy mô đội tàu của Tổng Công ty PVTrans nhằm mục đích thực hiện thành công nhiệm vụ quan trọng của Tổng Công ty: là đầu mối chính, chủ lực để vận tải sản phẩm dầu cho NMLD đầu tiên của Việt Nam.

HTH - P.KHĐT