PV KEEZ ký Hợp đồng tín dụng cho dự án đầu tư và hoán cải FPSO phục vụ mỏ Chim Sáo và Dừa

Ngày 21/7/2010 tại Hà Nội, Công ty Liên doanh PV KEEZ đã tiến hành ký Hợp đồng tín dụng cho dự án đầu tư và hoán cải kho nổi chứa xuất dầu thô phục vụ mỏ Chim Sáo và Dừa với các tổ chức tín dụng và ngân hàng bao gồm Tổng Công ty Tài chính CP Dầu khí (PVFC) và ngân hàng Vietinbank với tư cách là "Đầu mối thu xếp vốn", ngân hàng Vietinbank với tư cách là "Ngân hàng đầu mối giải ngân" và "Đại diện nhận tài sản đảm bảo" và một số ngân hàng đồng tài trợ khác gồm Ngân hàng Cathay United, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeAbank), Ngân hàng Liên doanh Indovina và Ngân hàng Liên doanh ShinhanVina.

 

Tổng số tiền tài trợ dự án lên đến 227 triệu USD trong thời hạn 7 năm. Việc ký kết Hợp đồng tín dụng này sẽ đảm bảo cho dự án được triển khai theo đúng tiến độ đã đề ra.

 

Công ty Liên doanh PV KEEZ có trụ sở tại Singapore là chủ đầu tư dự án cung cấp tàu FPSO cho Công ty Premier Oil Vietnam Offshore (POVO) tại lô 12W - mỏ Chim Sáo và Dừa trong đó Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans) là một thành viên của Công ty. Với việc tham gia vào Công ty PV KEEZ, Tổng Công ty PVTrans đã khẳng định năng lực của mình trong lĩnh vực dịch vụ hàng hải dầu khí từ đó nâng cao năng lực hoạt động, năng lực cạnh tranh của PVTrans ở lĩnh vực này tại thị trường trong nước và tiến tới cung cấp dịch vụ FSO/FPSO trong khu vực cũng như trên thế giới.

 

Minh Ngọc - KD&PTTT