PVTrans ký hợp đồng cung cấp tàu FSO cho mỏ Đại Hùng của PVEP

Chiều ngày 04/03/2009, tại Thành phố Vũng Tàu đã diễn ra Lễ ký kết Hợp đồng cung cấp tàu chứa & xuất dầu thô (FSO) phục vụ khai thác dầu Mỏ Đại Hùng giữa Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) và Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lễ ký kết hợp đồng đã diễn ra trang trọng với sự chứng kiến của ông Đinh La Thăng - Chủ tịch HĐQT , ông Trần Ngọc Cảnh Tổng Giám đốc và một số lãnh đạo cao cấp khác của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Lãnh đạo Tổng Công ty PVEP, Tổng Công ty PVTrans, Công ty Dầu khí Đại hùng và Xí nghiệp Dịch vụ Hàng hải Dầu khí (PVTrans OFS).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đây là hợp đồng cho thuê dài hạn tàu FSO tại mỏ Đại Hùng. Theo hợp đồng này, Tổng công ty PVTrans sẽ hoán cải một tàu chở dầu thô thành tàu chứa xuất dầu FSO tại Mỏ Đại Hùng (lô 05-1a, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam) và dự kiến bắt đầu đi vào hoạt động từ đầu tháng 9/2009.

Dự án cung cấp tàu FSO cho Công ty Dầu khí Đại Hùng là một dự án có ý nghĩa quan trọng đối với PVTrans. Một mặt nó đã tận dụng tốt năng lực của PVTrans trong công tác hoán cải, quản lý vận hành các tàu dầu thô và tạo một nguồn thu ổn định cho các kết quả của Tổng công ty trong thời gian tới. Mặt khác, đây cũng là tiền để PVTrans mở rộng các dịch vụ hàng hải dầu khí nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và góp phần tăng tỷ trọng các dịch vụ dầu khí trong nước theo chiến lược phát triển chung của Tập đoàn.

Đức Trung - PVTrans OFS