PVTrans ký Hợp đồng vận chuyển dầu thô cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

Ngày 28/4/2009, tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Lễ ký kết Hợp đồng vận chuyển dầu thô cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất giữa Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí và Ban Quản lý Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã được tổ chức.

Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu việc triển khai nhiệm vụ vận chuyển dầu thô phục vụ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất của Tổng Công ty PVTrans theo đúng chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đồng thời đây cũng là một trong những tiền đề vững chắc cho sự phát triển của Tổng Công ty PVTrans trong thời gian tới.

Ông Tạ Đức Tiến - Tổng giám đốc PVTrans phát biểu tại buổi lễ.

Trước đó, PVTrans cũng đã vận chuyển thành công 03 lô dầu thô từ mỏ Bạch Hổ về Nhà Máy Lọc dầu Dung Quất đúng tiến độ và an toàn.

Minh Ngọc