PVTrans nộp hồ sơ niêm yết

Nhằm tạo thuận lợi huy động vốn cho các đề án và chiến lược phát triển dài hạn, ngày 03/10/2007, Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) đã hoàn tất và tiến hành nộp bộ hồ sơ xin niêm yết cổ phiếu PVTrans lên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Số lượng cổ phiếu niêm yết là 72 triệu cổ phiếu (mệnh giá 10.000đồng/cp) và mã chứng khoán niêm yết đề nghị là PVT. Hiện nay Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ chí Minh đã có thông báo về việc nhận đầy đủ bộ hồ sơ niêm yết của PVTrans và đang tiến hành xem xét. Dự kiến PVTrans có thể chính thức được chấp thuận niêm yết trên sàn trong tháng 10/2007.