PVTrans OFS ký tiếp hợp đồng O&M thời hạn 5 năm phục vụ khai thác tàu FPSO Lewek Emas và Lô 12W ngoài khơi Việt Nam

Ngày 30/11/2017 vừa qua, Chi nhánh Tổng Công ty PVTrans - PVTrans OFS đã hoàn tất việc ký tiếp hợp đồng cung cấp dịch vụ vận hành và bảo dưỡng (O & amp;M) tàu FPSO Lewek Emas và Lô 12W cho khách hàng Premier Oil Vietnam Offshore B.V. (POVO) với thời hạn 5 năm (2017-2022).

 

Lô 12W có diện tích 1724 km2, nằm trong Bể Nam Côn Sơn, thuộc dự án liên doanh giữa các đối tác POVO (28.125%), Santos (31.875%), Premier Oil LLC (25%) và Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) (15%), trong đó POVO là Nhà điều hành.


Tổng Công ty PVTrans và Công ty Emas (Singapore) đã tham gia và trúng thầu hợp đồng cung cấp tàu FPSO phục vụ khai thác Lô 12W nói trên từ năm 2008, tuy nhiên do ảnh hưởng của việc khủng hoảng kinh tế thế giới mà dự án bị trì hoãn gần 2 năm. Đến tháng 10/2011, Tàu FPSO Lewek Emas đón nhận dòng dầu đầu tiên từ Mỏ Chim Sáo và sau đó từ Mỏ Dừa vào tháng 7/2014. Từ tháng 10/2011 đến tháng 4/2015, dịch vụ O&M được thực hiện thông qua công ty liên doanh giữa PVTrans và Emas (công ty PVTEC) theo đó PVTrans OFS cung cấp nhân sự và các dịch vụ hỗ trợ vận hành cho Công ty PVTEC. Tuy nhiên, với những nỗ lực bền bỉ chứng minh năng lực dịch vụ của mình, từ tháng 11/2014 PVTrans OFS đã trực tiếp ký hợp đồng cung cấp dịch vụ O&M cho khách hàng POVO. Kể từ đó đến nay tập thể người lao động PVTrans OFS đã không ngừng cố gắng để nâng cao chất lượng dịch vụ của mình. Chất lượng dịch vụ của PVTrans OFS không chỉ được thể hiện thông qua các chỉ số hiệu suất hoạt động của tàu được cải thiện tăng dần qua các năm, thành tích an toàn được giữ vững mà còn thông qua khả năng tối ưu hóa chi phí sản xuất để cùng khách hàng vượt qua được khó khăn do việc suy giảm giá dầu thô thế giới.

 

 

Thông qua việc được một công ty có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và đòi hỏi cao về chất lượng như Premier Oil tin tưởng ký tiếp hợp đồng dài hạn trong bối cảnh khó khăn chung của thị trường dịch vụ ngoài khơi hiện nay, PVTrans OFS đã khẳng định bản thân là nhà cung cấp dịch vụ O&M FSO/FPSO chuyên nghiệp và đáng tin cậy cho các nhà thầu dầu khí trong và ngoài nước.


Song song đó, với việc vận hành an toàn và hiệu quả tàu FSO Dai Hung Queen phục vụ Mỏ Đại Hùng và tàu FPSO Song Doc Pride MV19 phục vụ Mỏ Sông Đốc, PVTrans OFS đang hướng đến việc khẳng định vị thế, uy tín trên thị trường và nâng cao cơ hội cung cấp các dịch vụ FSO/FPSO và O&M cho các dự án khác trong thời gian tới. Qua đó đảm bảo công việc ổn định, cơ hội phát triển cho người lao động nói riêng và sự phát triển bền vững của Công ty nói chung.
 

 

PVTrans OFS