PVTrans quyết liệt trong công tác thực hành tiết kiệm

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí luôn được Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí xác định là công tác quan trọng và thường xuyên, và đã trở thành thói quen, ý thức của mỗi cán bộ công nhân viên (CBCNV) trong Tổng công ty PVTrans. Với tình hình giá dầu giảm mạnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả SXKD của toàn ngành dầu khí nói chung cũng như với PVTrans nói riêng, để đối phó với tình hình suy giảm của giá dầu, PVTrans đã ban hành nhiều chỉ thị quyết liệt về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tiết giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh của mình.

 

PVTrans đã tiến hành rà soát, tính toán lại các định mức kỹ thuật tiêu hao nhiên liệu, dầu nhờn cho từng tàu đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế khai thác, nhằm tiết giảm hơn nữa so với định mức trước đây. Đến đầu tháng 8/2015, PVTrans đã thành lập Hội đồng xây dựng “Quy chế và thẩm định định mức tiêu hao nhiên liệu” cho các tàu của Tổng công ty, nhằm tạo điều kiện cho việc giám sát công tác quản lý tiêu hao nhiên liệu, dầu nhờn của đội tàu PVTrans trong quá trình khai thác, góp phần tiết kiệm tối đa chi phí nhiên liệu, ngăn ngừa thất thoát tài sản của Tổng công ty.; đồng thời mang lại những lợi ích lớn hơn như nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường hiệu quả hoạt động, tạo ra giá trị kinh tế lớn hơn và mở ra nhiều cơ hội phát triển bền vững cho Tổng công ty.


Các đơn vị thành viên có liên quan đến việc khai thác và quản lý đội tàu dầu thô trực thuộc Tổng Công ty PVTrans đều chấp hành nghiêm chỉnh định mức tiêu thụ nhiên liệu, dầu nhờn. Song song với việc giám sát thực hiện, PVTrans cũng tiến hành ký phụ lục thỏa thuận gia hạn việc ủy thác quản lý tàu và giao định mức nhiên liệu chuyến chuẩn trong các giai đoạn thời tiết tốt và xấu nhằm phân định rõ quyền lợi và trách nhiệm của Đơn vị khai thác tàu.


Điển hình, tại Công ty Cổ phần Vận tải sản phẩm khí Quốc tế (Gas Shipping - đơn vị thành viên của PVTrans, hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ vận chuyển LPG bằng đường biển), đơn vị đã tiến hành các biện pháp giảm chi phí nhiên liệu, quản lý chí phí không chỉ theo định mức mà còn theo hình thức khoán thời gian theo tuyến hành trình để đảm bảo và tăng tốc độ cho các tàu. Nhờ đó, Gas Shipping đã tiết giảm được chi phí nhiên liệu đáng kể, ngoài ra tốc độ chạy tàu cũng được cải thiện, định mức nhiên liệu của đơn vị trong năm cũng kéo giảm bình quân 6%, chi phí dầu nhờn năm 2015 so với giai đoạn 2013-2014 cũng giảm từ 3%-5%.


Đối với Công ty Dịch vụ Hàng hải Dầu khí (PVTrans-OFS, chi nhánh của TCT PVTrans) đơn vị đang khai thác tàu FSO PVN Đại Hùng Queen, Công ty đã lập kế hoạch chi tiết các hạng mục chi phí cần thiết để phục vụ cho công tác vận hành tàu an toàn, đồng thời thắt chặt việc rà soát, triển khai các biện pháp tiết giảm chi phí để không vượt quá ngân sách. Bên cạnh đó, PV Trans-OFS cũng theo dõi tình hình sử dụng các loại vật tư theo máy và vật tư nhận bàn giao từ dự án để tổng hợp chính xác chi phí O&M thực tế, làm cơ sở cho việc xây dựng ngân sách của các năm tiếp theo; thực hiện kiểm soát chặt chẽ công tác sửa chữa, bảo dưỡng, giám sát tiến độ thực hiện các MSR, WR từ tàu gửi về, thu thập cơ sở dữ liệu để từng bước xây dựng định mức vật tư tiêu hao nhằm tiết kiệm tối đa chi phí bảo dưỡng, triển khai nghiên cứu, gia công chế tạo các chi tiết, phụ tùng trong nước thay vì phải mua mới từ nước ngoài. Về vấn đề nhân sự cũng được bố trí hợp lý đáp ứng được yêu cầu công việc, tối đa hoá hiệu quả sử dụng lao động. Song song đó công ty cũng ưu tiên sử dụng hàng hoá dịch vụ trong ngành, trong nước sản xuất được.


Trong suốt thời gian vừa qua, PVTrans đã quyết liệt và không ngừng hoàn thiện việc quản lý chặt chẽ các định mức kinh tế kỹ thuật. Tuy nhiên, với đặc điểm riêng về lĩnh vực hoạt động SXKD nên việc quản lý định mức chịu nhiều ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan như thời tiết, nguồn hàng từ các NMLD, thời gian cho phép ra vào tại các cầu cảng, tuổi tàu... Do đó, để có thể khắc phục những hạn chế nêu trên PVTrans đã phối hợp chặt chẽ với khách hàng để lên kế hoạch điều động tàu một cách hợp lý và khoa học, đồng thời nêu cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, thuyền viên trên tàu trong việc hợp lý hóa quy trình, thao tác khi vận hành khai thác tàu.

Ảnh: PVTrans

Trong hoạt động cung cấp dịch vụ kho nổi FSO/FPSO, PVTrans đã từng bước thay thế lao động nước ngoài bằng lao động Việt Nam để tiết kiệm chi phí và tránh lãng phí trong công tác sử dụng lao động. Hiện 95% số lượng nhân sự vận hành trên tàu, cũng như quản lý trên bờ là người Việt Nam do PVTrans cung cấp điều hành, chỉ còn chức danh Thuyền trưởng do yêu cầu có tính chất chuyên môn cao, nên đơn vị đang lên phương án và có lộ trình đào tạo thay thế tránh ảnh hưởng đến quá trình hoạt động SXKD.


Ngoài ra, PVTrans đã tập trung tổ chức các khóa đào tạo Inhouse trainning trong nội bộ, hình thức này đem lại hiệu quả rõ rệt, vừa tiết kiệm chi phí nhưng các nội dung đào tạo lại vừa sát với thực tế sản xuất kinh doanh của đơn vị.Với những giải pháp quyết liệt và đồng bộ, trong năm 2015 PVTrans đã tiết kiệm được 60 tỷ đồng, đạt 126% kế hoạch năm 2015, trong đó: từ chi phí quản lý là 8 tỷ đồng, từ cải tiến sản xuất, tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, năng lượng là 15 tỷ đồng; từ chi phí trong đầu tư xây dựng cơ bản là 37 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2016, PVTrans đã thực hiện tiết kiệm được 24,1 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch 6 tháng/2016.

Ảnh: PetroTimes.

Đánh giá nhận thức và ý thức trách nhiệm của CBNV là một trong những yếu tố quan trọng trong công tác tiết giảm chi phí, thực hành tiết kiệm, trong thời gian tới, PVTrans sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm trong toàn thể Đảng viên, CBNV; trong đó chú trọng khuyến khích áp dụng các sáng kiến cải tiến, hợp lý hóa công tác quản lý nhằm nâng cao hiệu quả, tăng năng suất, chất lượng hoạt động của đội tàu và các hạng mục đầu tư; triệt để tiết kiệm thời gian, trang thiết bị, nguyên nhiên vật liệu, đặc biệt là tiết kiệm các chi phí thường xuyên.

 

Diệu Hạnh.