PVTRANS tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

Sáng ngày 05/04/2017, tại TP.HCM, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

Đến dự Đại hội có ông Nguyễn Sinh Khang - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), ông Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty, Ông Phạm Việt Anh - Uỷ viên HĐQT/Tổng giám đốc Tổng công ty; cùng các thành viên trong HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Lãnh đạo các đơn vị thành viên của Tổng công ty. Ngoài ra còn có khách mời là Đại diện của các Quỹ đầu tư, các Công ty chứng khoán, các cơ quan báo đài và các cổ đông đại diện cho 77,14% cổ phần của PVTrans.


Đại hội đồng Cổ đông đã thảo luận và thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016; Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; Kế hoạch SXKD 05 năm giai đoạn 2016-2020, Chiến lược phát triển đến 2025 và định hướng đến 2030; Phương án tái cơ cấu PV Trans 05 năm giai đoạn 2016-2020; Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016; thông qua số lượng thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ III (2017-2022);…

 

 

Năm 2016 là năm thứ hai giá dầu thế giới tiếp tục duy trì ở mức thấp, phục hồi chậm và biến động khó dự đoán ảnh hưởng tiêu cực đến hầu hết các công ty dầu khí trên thế giới. Trong lĩnh vực vận tải nói chung và vận tải dầu khí nói riêng cũng chịu tác động một cách sâu sắc. Thị trường vận tải dư thừa tàu, cạnh tranh gay gắt,… làm cho ngành vận tải biển gặp rất nhiều khó khăn.


Trong bối cảnh đó, PVTrans với thế mạnh là đơn vị vận tải duy nhất của Tập đoàn Dầu khí có năng lực chuyên chở lớn nhất, có nhiều kinh nghiệm nhất Việt Nam trong lĩnh vực vận tải hàng lỏng; sự hoạt động ổn định của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất – khách hàng quan trọng nhất trong mảng vận tải dầu thô; nhu cầu tiêu thụ LPG của thị trường nội địa tăng trưởng 10%/năm… đã giúp cho đội tàu của PV Trans khai thác ổn định, liên tục, an toàn và hiệu quả tại thị trường nội địa.


Năm 2016, PVTrans tiếp tục đạt được kết quả cao nhất cả về doanh thu lẫn lợi nhuận từ khi thành lập cho đến nay, cụ thể: Doanh thu hợp nhất đạt 6.936 tỷ đồng, bằng 139% kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế đạt 602 tỷ đồng, bằng 172% kế hoạch; Lợi nhuận sau thuế đạt 483 tỷ đồng, bằng 173% kế hoạch; Nộp ngân sách Nhà nước đạt 362 tỷ đồng, bằng 190% kế hoạch.


Đại diện Ban Lãnh đạo Tổng Công ty, ông Phạm Việt Anh báo cáo trước Đại hội kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016,  đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

 

Ông Phạm Việt Anh – Tổng Giám đốc TCT Báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. Ảnh: Đức Trọng

 

Theo đó, ngoài việc tiếp tục tham gia vận chuyển dầu thô và các sản phẩm dầu trên thị trường trong và ngoài nước, cho thuê tàu trên thị trường quốc tế, tham gia cung ứng dịch vụ phù hợp cho các dự án đang triển khai của PVN, vận hành an toàn, hiệu quả FSO PVN Đại Hùng Queen và FPSO Lewek Emas… PVTrans sẽ tích cực triển khai đánh giá thị trường mua bán tàu biển và thị trường khai thác tàu để thực hiện đầu tư tàu vào thời điểm phù hợp nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư dự án tàu hàng rời, tàu dầu thô, tàu dầu sản phẩm chuẩn bị cho công tác vận tải than cho NMNĐ Long Phú 1/Sông Hậu 1, NMLD Nghi sơn và các nhà máy điện than khác của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Ngoài ra, Tổng công ty cũng hướng tới phát triển các loại hình dịch vụ hàng hải có liên quan nhằm tăng doanh thu và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn như: Dịch vụ hàng hải dầu khí, dịch vụ đại lý hàng hải, kinh doanh thương mại…


Sau phần báo cáo của Tổng giám đốc, ông Nguyễn Xuân Sơn thay mặt Hội đồng Quản trị đã báo cáo trước đại hội kết quả hoạt động quản trị của Tổng công ty trong năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

 

Ông Nguyễn Xuân Sơn- Chủ tịch HĐQT Tổng công ty thay mặt Hội đồng Quản trị báo cáo tại Đại hội. Ảnh: Đức Trọng

 

Năm qua, PVTrans đã kịp thời chấn chỉnh các các thiếu sót tồn tại trong quản lý điều hành của đơn vị cũng như có các biện pháp hỗ trợ kịp thời, giúp các đơn vị tháo gỡ khó khăn. Nhờ đó, công tác quản lý của PVTrans đã có nhiều chuyển biến, góp phần tích cực vào việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.


Trước những khó khăn thách thức đan xen với thuận lợi, cơ hội trong năm 2017, PVTrans sẽ tiếp tục phát huy tối đa và tiếp nối đà tăng trưởng của hành trình 15 năm phát triển. Tập trung đẩy mạnh công tác quản trị và điều hành, giải quyết triệt để các tồn tại, vướng mắc trong giai đoạn trước đây để đưa PVTrans tiếp tục phát triển một cách bền vững, đảm bảo kinh doanh hiệu quả và đảm bảo lợi ích tối đa của cổ đông, quyền lợi, điều kiện làm việc tốt cho người lao động và đóng góp tích cực cho cộng đồng - xã hội.

 

Ông Phạm Việt Anh – Tổng Giám đốc TCT đối thoại trực tiếp với các Cổ đông lớn, Qũy Đầu tư, và các Công ty Chứng khoán tại Đại hội. Ảnh: Đức Trọng

 

Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III, năm 2017-2022. Ảnh: Đức Trọng

 

Tại Đại hội,  Phó Tổng giám đốc PVN - Ông Nguyễn Sinh Khang đánh giá cao những kết quả mà PVTrans đã đạt được trong năm vừa qua. Đồng thời, ông Nguyễn Sinh Khang nhấn mạnh: PVTrans cần tiếp tục nâng cao hiệu quả của bộ máy quản lý điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh; tăng cường công tác quản lý tại các đơn vị thành viên để đưa các đơn vị này đi vào hoạt động có quy củ, hiệu quả; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện mô hình và cơ cấu tổ chức của Tổng công ty để phát triển PVTrans thành một công ty vận tải mang tầm quốc tế, có môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, từ đó mở rộng các loại hình dịch vụ, hướng đến các thị trường tiềm năng khác trong khu vực và trên thế giới. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Sinh Khang cũng khẳng định PVN sẽ tiếp tục hỗ trợ, luôn tạo mọi điều kiện để PVTrans hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao phó.

 

Phó Tổng giám đốc PVN - Ông Nguyễn Sinh Khang thay mặt lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Đức Trọng

 

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của PVTrans đã diễn ra thành công tốt đẹp với việc đề ra Nghị quyết thể hiện sự nhận thức sâu sắc về vấn đề phát triển ổn định và bền vững, về quyết tâm nỗ lực, tinh thần đoàn kết, thống nhất, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của tập thể Ban Lãnh đạo và CBNV toàn Tổng Công ty; tạo niềm tin vững chắc cho CBNV, tạo khí thế quyết liệt thi đua hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, nhằm đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông, góp phần vào sự phát triển vững chắc của ngành Dầu khí.

 

Diệu Hạnh