PVTrans vận chuyển 7.000 m³ khí hóa lỏng (LPG) đầu tiên cho NMLD Dung Quất

Ngày 4-5-6/7/2009 vừa qua, Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế (Gas Shipping) — đơn vị thành viên của Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) — đã sử dụng 3 tàu chở LPG để vận chuyển lô sản phẩm khí đầu tiên của NMLD Dung Quất với khối lượng gần 7.000 m³ LPG.

Theo hợp đồng chuyên chở với Tổng Công ty Khí (PV Gas) các lô hàng này sẽ được vận chuyển đến các cảng Gò Dầu (Đồng Nai), X50 (Đà Nẳng) & Đình Vũ (Hải Phòng) và dự kiến ngày 6-7-9/7/2009 các tàu trên sẽ trả hàng tại các cảng này.

Theo kế hoạch dự kiến từ nay đến hết tháng 7, Tổng Công ty PVTrans sẽ tiếp tục chuyên chở 9 lô dầu sản phẩm và 12 lô khí LPG từ NMLD Dung Quất.

Hữu Thanh