Thông báo thành lập Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương

Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103009251 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 28/01/2008, Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí công bố thành lập Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương như sau:

          1. Tên giao dịch:

 • Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG

 • Tên tiếng nước ngoài: PACIFIC PETROLEUM TRANSPORTATION JOINT STOCK COMPANY

 • Tên viết tắt: PV TRANS PACIFIC JSC

  2. Ngành nghề kinh doanh:

 • Kinh doanh vận tải dầu thô.

 • Cho thuê phương tiện vận tải.

 • Dịch vụ môi giới tàu biển; đại lý hàng hải, cung ứng tàu biển, sửa chữa tàu biển.


  3. Vốn điều lệ: 1.200.000.000.000đ (một ngàn hai trăm tỷ đồng chẵn)


  4. Cổ đông sáng lập:

 • Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PV Trans): 61.200.000 CP, giá trị: 612.000.000.000đ, tỷ lệ góp vốn 51%.

 • Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB): 12.000.000 CP, giá trị 120.000.000.000đ, tỷ lệ góp vốn 10%.

 • Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí (PVI): 12.000.000 CP, giá trị 120.000.000.000đ, tỷ lệ góp vốn 10%.

 • Công ty Tài chính Dầu khí (PVFC): 12.000.000 CP, giá trị 120.000.000.000đ, tỷ lệ góp vốn 10%.


  5. Người đại diện pháp luật:

 • Ông Trần Tuấn Nam.

 • Chức danh: Tổng Giám đốc.


  6. Địa chỉ liên hệ:

 • Trụ sở: 12/21 Phan Kế Bính, P. Đakao, Q.1

 • Điện thoại: Tel: 84-8-9111517; Fax: 84-8-8297469