Thư chúc mừng ngành Dầu khí của Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Nhân dịp kỷ niệm 55 ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961 - 27/11/2016), Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có thư chúc mừng gửi tới toàn thể cán bộ, công nhân viên và người Lao động Dầu khí.

 
 
Các đồng chí cán bộ, công nhân viên và người lao động Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam thân mến!
 
Nhân dịp kỷ niệm 55 năm Ngày Truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961 - 27/11/2016), tôi thân ái gửi tới các thế hệ cán bộ, công nhân viên và người lao động Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
 
Trong 55 năm qua, kể từ ngày Đoàn Thăm dò Dầu lửa 36 chính thức được thành lập, các thế hệ cán bộ, công nhân viên và người lao động Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng ngành công nghiệp dầu khí hoàn chỉnh, đồng bộ từ tìm kiếm, thăm dò, khai thác đến lọc hóa dầu, công nghiệp khí, công nghiệp điện và dịch vụ dầu khí chất lượng cao; góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, bảo đảm nguồn thu ngân sách Nhà nước, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
 
Tôi ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những kết quả, thành tích của tập thể cán bộ, công nhân viên và người lao động Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trong 55 năm qua.
 
Tôi mong muốn và tin tưởng Tập đoàn tiếp tục phát huy truyền thống, quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 23-7-2015 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển ngành Dầu khí đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đồng tâm hiệp lực khắc phục những hạn chế, yếu kém, đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu, tiếp tục phát triển nhanh và bền vững, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
 
Chúc tập thể cán bộ, công nhân viên và người lao động Tập đoàn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.
 
Thân ái!
CHỦ TỊCH NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM
Trần Đại Quang