PVTrans vận chuyển 5.500 m3 xăng A92 “Made in Vietnam” đầu tiên cho NMLD Dung Quất

Vào lúc 22:00 ngày 11/07/2009 tại Cảng xuất Sản phẩm của NMLD Dung Quất, tàu Đại Giang có tải trọng 4.900 DWT do Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans) cung cấp đã tiếp nhận khoảng 5.500 m3 xăng A92 "Made in Vietnam" đầu tiên do NMLD Dung Quất sản xuất để vận chuyển đến cảng Đình Vũ (Hải Phòng). Dự kiến tàu sẽ đến cảng Đình Vũ dỡ hàng vào chiều 15/7/2009.

PVTrans vận chuyển 8.000 m³ dầu DO “Diesel made in Viet Nam” đầu tiên cho NMLD Dung Quất

Vào lúc 17:10 ngày 8/7/2009, tàu PVT Dragon có trọng tải 8.710,19 DWT của Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans) đã cập cảng xuất của NMLD Dung Quất để tiếp nhận khoảng 8.000 m³ dầu DO đầu tiên và đến 08:00 ngày 9/7/2009 tàu đã bốc xong hàng. Theo kế hoạch tàu sẽ hành trình đến cảng Đình Vũ - Hải Phòng để trả hàng vào chiều 10/7/2009.

PVTrans vận chuyển 7.000 m³ khí hóa lỏng (LPG) đầu tiên cho NMLD Dung Quất

Ngày 4-5-6/7/2009 vừa qua, Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế (Gas Shipping) — đơn vị thành viên của Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) — đã sử dụng 3 tàu chở LPG để vận chuyển lô sản phẩm khí đầu tiên của NMLD Dung Quất với khối lượng gần 7.000 m³ LPG.