PVTrans xúc tiến cơ hội đầu tư tại Trung Đông

Nhằm tìm hiểu cũng như đẩy mạnh các hoạt động hợp tác đầu tư kinh doanh với các đối tác nước ngoài không chỉ trong lĩnh vực dầu khí mà còn ở các lĩnh vực khác, cuối tháng 3 đầu tháng 4 năm 2007 vừa qua, Chủ tịch HĐQT PVTrans đã cùng 1 đoàn công tác sang Trung Đông (Kuwait, Quatar, Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất) để khảo sát thị trường và tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư trong lĩnh vực dầu khí, hàng hải và một số lĩnh vực kinh doanh đầu tư khác.