PVTrans được nhận chứng chỉ Quản lý Chất lượng ISO 9001:2000 của tổ chức UKAS (Anh)

Là một Tổng Công ty có uy tín và thương hiệu trên thị trường vận tải biển trong và ngoài nước, với hàng trăm CBCNV có kinh nghiệm và trình độ cùng đội ngũ thuyền viên chất lượng cao, PVTrans đã và đang phát huy được bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, khai thác và vận hành phương tiện vận tải biển, yếu tố đảm bảo cho Tổng Công ty vững bước trên con đường phát triển và hội nhập với thị trường trong nước cũng như Quốc tế.

PVTrans giao thành công lô dầu thô đầu tiên cho NMLD Dung Quất

Với nhiệm vụ được Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giao: đảm nhận vận tải toàn bộ dầu thô cho NMLD Dung Quất, bằng kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực vận tải biển quốc tế và vận chuyển dầu thô cho nhiều NMLD trên thế giới, PVTrans đã phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Dự án NMLD Dung Quất, Tổng Công ty Dầu (PV Oil) và các đơn vị có liên quan để chuẩn bị cho việc cung cấp lô dầu thô đầu tiên chạy thử Nhà máy.

PVTrans đầu tư mua tàu vận chuyển dầu thô

Phù hợp với kế hoạch đầu tư và chiến lược phát triển của mình, ngày 26/11/2008, Công ty PVTrans Pacific - đơn vị thành viên của Tổng công ty PVTrans đã ký hợp đồng mua tàu dầu thô Alframax, trọng tải 105,177 DWT.