PVTrans đoạt “Giải thưởng Doanh nghiệp tiêu biểu về An toàn lao động năm 2008” của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Ngày 6/3/2009, Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans) đã vinh dự được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trao tặng "Giải thưởng Doanh nghiệp Tiêu biểu An toàn Lao động năm 2008" theo quyết định số 271/QD-LĐTBXH. Đây là giải thưởng hàng năm cấp quốc gia khen thưởng cho Doanh nghiệp thực hiện xuất sắc công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động.

PVTrans ký hợp đồng cung cấp tàu FSO cho mỏ Đại Hùng của PVEP

Chiều ngày 04/03/2009, tại Thành phố Vũng Tàu đã diễn ra Lễ ký kết Hợp đồng cung cấp tàu chứa & xuất dầu thô (FSO) phục vụ khai thác dầu Mỏ Đại Hùng giữa Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) và Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans).