Lễ ký Thỏa thuận hợp tác vận tải Than quốc tế và nội địa giữa Tổng Công ty Cổ phần Vận tại Dầu khí (PVTrans) và Công ty Nhập khẩu và Phân phối Than Dầu khí (PVCoal)

Chiều 19/01/2010 tại trụ sở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) đã diễn ra lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác vận tải than quốc tế và nội địa giữa Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) và Công ty Nhập khẩu và Phân phối Than Dầu khí (PVCoal).

Tổng Công ty PVTrans ký Thỏa thuận Hợp tác toàn diện với Tổng Công ty Dung dịch Khoan và Hóa phẩm Dầu khí (DMC)

Vào ngày 03/01/2010, Tổng Công ty PVTrans đã ký Thỏa thuận Hợp tác toàn diện với Tổng Công ty Dung dịch Khoan vụ Hóa phẩm Dầu khí (DMC). Theo Thỏa thuận Hợp tác toàn diện này, PVTrans là đầu mối duy nhất để thu xếp và cung cấp các dịch vụ vận chuyển bằng đường bộ và đường biển các hàng hóa của DMC bao gồm polypropylen, bột barite, bột CaCo3...