Tổng Công ty PVTrans làm đầu mối vận chuyển đường biển sản phẩm của Nhà máy Polypropylen Dung Quất và thu xếp vận chuyển (đường bộ và đường biển) toàn bộ sản phẩm của Nhà máy xơ sợi Đình Vũ

Vào ngày 28/4/2010, Tổng Công ty PVTrans đã được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giao nhiệm vụ làm đầu mối vận chuyển đường biển sản phẩm của Nhà máy Polypropylen Dung Quất và thu xếp vận chuyển (đường bộ và đường biển) toàn bộ sản phẩm của Nhà máy xơ sợi Đình Vũ.

Báo Giao thông Vận tải phỏng vấn Tổng Giám đốc PVTrans

Vừa qua, nhân sự kiện PVTrans tham gia ký kết góp vốn thành lập Công ty Liên doanh cung cấp tàu FPSO cho mỏ Chim Sáo và Dừa giữa PVTRANS — EOCP — EZRA — KEPPEL, phóng viên Nam Anh từ Báo Giao thông Vận tải đã có cuộc phỏng vấn Ông Tạ Đức Tiến, Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí.