Taxi Dầu khí có kế hoạch tăng đầu xe trong năm 2012

Bắt đầu từ Quý III năm nay, với mức đầu tư hợp lý qua Tổng Công ty tài chính CP Dầu khí Việt Nam thu xếp, đơn vị thành viên của Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí Việt Nam sẽ tăng thêm 15% tổng số đầu xe, từ 290 hiện tại lên 340 xe cho Trung tâm điều hành Taxi.

Tuyển dụng nhân sự

Tổng công ty PVTrans và các đơn vị thành viên có nhu cầu tuyển dụng các ứng viên có năng lực, kinh nghiệm, ngoại ngữ tốt cho các vị trí sau: