Thông báo chuyển trụ sở

Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) xin trân trọng thông báo: Trụ sở Tổng Công ty PVTrans sẽ được chuyển về địa chỉ mới như sau:

THI ĐUA CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ (27/5/2002 - 27/5/2012)

Hướng đến kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí PV Trans (27/5/2002 - 27/5/2012), Đảng ủy - Hội đồng quản trị - Ban Tổng Giám đốc và BCH Công đoàn Tổng công ty đã phát động các phong trào nhằm kêu gọi các tập thể, các tổ chức chính trị-xãhội và toàn thể CBCNV - NLĐ trong toàn Tổng công ty với tình yêu gắn bó, trách nhiệm và niềm tự hào, cùng nhau tiếp tục đoàn kết một lòng, vượt qua thử thách hướng tới tương lai bằng những hành động thiết thực và đầy ý nghĩa.