Tuyển dụng nhân sự tháng 8/2012

Tổng công ty PVTrans và các đơn vị thành viên có nhu cầu tuyển dụng các ứng viên có năng lực, kinh nghiệm, ngoại ngữ tốt cho các vị trí sau: