PVTrans vững bước trong khó khăn

Trong những năm vừa qua, Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans), cũng như các Doanh nghiệp Vận tải khác tiếp tục chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực của cuộc khủng hoảng, hậu khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế, cùng với đó là sự bất ổn kinh tế khu vực đồng tiền chung Châu Âu, bất ổ chính trị tại Châu Phi và các nước Ả Rập, tiếp tục làm cho nhu cầu tiêu thụ và vận chuyển hàng hóa toàn cầu giản sút nghiêm trọng, giá xăng dầu duy trì ở mức cao, giá cước vận tải toàn cầu vẫn tiếp tục duy trì ở mức thấp.