PVTrans hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới vẫn còn nhiều biến động, tình hình chính trị tại các khu vực vẫn còn nhiều bất ổn, nền kinh tế Việt Nam tuy đã có một số dấu hiệu khởi sắc nhưng vẫn còn rất nhiều khó khăn và thách thức phía trước. Tuy nhiên với quyết tâm nỗ lực để vượt qua mọi thách thức, Ban lãnh đạo Tổng công ty PV Trans đã có những giải pháp mạnh mẽ và đồng bộ nhằm đưa PVTrans giữ vững vị thế là doanh nghiệp đứng đầu trong lĩnh vực kinh doanh vận tải biển khi đang sở hữu đội tàu có năng lực vận chuyển hàng lỏng lớn nhất Việt Nam.

Vượt sóng gió nhờ táo bạo

Liên tục ở trong tình trạng khó khăn trong bối cảnh thị trường vận tải biển bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng kinh tế suốt từ năm 2008 tới nay, nhưng Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PV Trans) vẫn duy trì được đội ngũ đoàn kết, vững vàng và hiện đã bắt đầu kinh doanh có lãi trở lại. Một trong những giải pháp về tinh thần đầu tiên giúp PV Trans quy tụ được sức mạnh để vượt lên khó khăn chính là mạnh dạn đưa hoạt động doanh nghiệp vào hoàn cảnh khốc liệt như trong thời chiến, để từ đó mỗi người phải biết đặt kỷ cương và trách nhiệm lên hàng đầu trong công việc.