Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans) được chỉ định cung cấp dịch vụ chuyển tải một triệu tấn than cho Nhà máy Nhiệt điện(NMNĐ) Duyên Hải 3, Trà Vinh

Ngày 3/3/2017, Liên Doanh Franky- Tata International đã ký hợp đồng chỉ định PV Trans là nhà cung cấp dịch vụ chuyển tải than cho NMNĐ Duyên Hải 3. Quyết định này được đưa ra sau một thời gian sàng lọc và đánh giá các đơn vị cung cấp dịch vụ chuyển tải tại Việt Nam để thực hiện gói thầu 1 triệu tấn than cung ứng cho NMNĐ Duyên Hải 3 của & Liên danh nhà thầu Franky - Tata International JV, đơn vị tổng thầu vận tải than cho Nhà máy.