Sức bật của PVTrans trên thị trường Vận tải biển

15 năm hình thành và phát triển, Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (PV Trans) đã trải qua không ít thăng trầm. Nhất là giai đoạn 2009-2010, thị trường vận tải biển chứng kiến sự tụt dốc không phanh của các ông lớn trong ngành và PV Trans không là ngoại lệ. Nhưng, với bản lĩnh và ý chí mạnh mẽ, sự kiên định và quyết liệt trong công tác tái cấu trúc, cùng truyền thống của những người đi tìm lửa đã giúp PV Trans dần hồi sinh, đồng thời tạo nên sức bật lớn trên thị trường vận tải biển trong nước và quốc tế.