Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, triển khai thực hiện kế hoạch năm 2018 và Hội nghị người lao động Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí.

Hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi chuẩn bị đón mừng năm mới, Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PV Trans) đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2017, triển khai thực hiện kế hoạch năm2018 và Hội nghị người lao động.

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) tại khu vực phía Nam

Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, ngày 20/12/2017, Đảng bộ Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí đã tiến hành tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ sáu BCH TW Đảng (khóa XII) đối với các đồng chí đảng viên, cán bộ chủ chốt của các Đảng bộ bộ phận/Chi bộ, các đơn vị ở khu vực phía Nam.