Forbes VN vinh danh PVTrans “ Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2018"

Tối ngày 26.7.2018, tại Trung tâm Hội nghị GEM Center (TP. Hồ Chí Minh), Forbes Việt Nam đã tổ chức Lễ vinh danh và trao chứng nhận cho 50 công ty niêm yết tốt nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam thuộc 13 lĩnh vực, trong đó có Tổng Công ty CP Vận tải Dầu Khí . Top 50 công ty niêm yết tốt nhất do Forbes Việt Nam xếp hạng là các công ty đạt hiệu quả kinh doanh tốt nhất thông qua các chỉ số tài chính được công bố, bao gồm các công ty niêm yết tại Sở Giao dịch TP. HCM (HSX) và Sở Giao dịch Hà Nội (HNX).

PVTrans: 6 tháng đầu năm 2018 doanh thu đạt 4.086 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 464 tỷ đồng

Ngày 5/7/2018, Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí PVTrans đã tổ chức họp sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm. 6 tháng qua, dù phải tiếp tục đối diện với khó khăn, thử thách do biến động của giá dầu, thị trường vận tải trong và ngoài nước nhưng nhờ sự nỗ lực rất lớn của Ban Lãnh đạo, tập thể CBCNV Tổng công ty và các Công ty thành viên; Sự quan tâm, hỗ trợ từ Tập đoàn và sự hợp tác, phối hợp chặt chẽ, ủng hộ của các đơn vị thành viên trong Tập đoàn, đặc biệt là BSR, PVOil, Vietsovpetro, PVEP, PV Gas, PVTrans đã đạt được những kết quả rất khả quan.