PVTrans Oil chủ động ứng phó với khủng hoảng kép

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và khủng hoảng giá dầu chưa có dấu hiệu phục hồi, bên cạnh công tác quản lý hằng ngày về an toàn, kỹ thuật, công nợ, kiểm soát chi phí… Ban lãnh đạo Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) đã đề ra một số giải pháp trọng tâm.