PVTrans tiếp nhận 2 tàu chở khí hóa lỏng (LPG) loại VLGC (Very Large Gas Carrier) sức chở 84.597 m3 và tàu LPG coaster đóng mới sức chở 5.150 m3

Nằm trong chiến lược phát triển mở rộng và trẻ hóa đội tàu, vừa qua Tổng công ty Cổ phần Vận tải dầu khí (PVTrans) và Công ty Cổ phần Vận tải Nhật Việt (NVTrans) đã tiếp nhận thành công 02 tàu chở khí hóa lỏng bao gồm 01 tàu chở khí hóa lỏng loại VLGC (Very Large Gas Carrier) Global Liberty sức chở 84.597 m3 vào ngày 01/08/2023 tại UAE, Trung Đông và 01 tàu chở khí hóa lỏng (LPG Coaster) đóng mới Morning Kate sức chở 5.150 m3 vào ngày 01/09/2023 tại Nhật Bản.

PVTrans đạt thành tích tại liên hoan nghệ thuật khu vực phía Nam

Thực hiện kế hoạch số 339/KH-CĐDK và Thông báo số 407/CĐDK – TGNC của Công đoàn Dầu khí Việt Nam, nhằm chào mừng Đại hội Công đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2023 -2028), hướng đến Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, đồng thời góp phần thể hiện văn hóa PVTrans đến với các đơn vị trong toàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, vừa qua, tại Nhà văn hóa Thanh niên tỉnh Bà rịa Vũng tàu, Công đoàn Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) đã tham gia Liên hoan Nghệ thuật quần chúng “Tiếng hát những người đi tìm lửa” lần thứ VII năm 2023.

Hội thảo Văn hóa doanh nghiệp PVTrans 2023

Văn hóa doanh nghiệp là một thuật ngữ quen thuộc thường xuyên được nhắc đến trong môi trường làm việc ở doanh nghiệp, văn hóa doanh nghiệp là toàn bộ những giá trị văn hóa được hình thành, gắn liền trong phạm vi doanh nghiệp tạo nên sự khác biệt của doanh nghiệp này so với doanh nghiệp khác. Vì vậy, văn hóa doanh nghiệp sẽ tồn tại trong suốt quá trình phát triển của một doanh nghiệp, từ đó hình thành nên một nếp sống, tập quán quen thuộc chi phối đến nhận thức, cách cư xử, tình cảm, hành vi của đội ngũ cán bộ nhân viên trong doanh nghiệp.