PVTrans tiếp tục thiết lập đỉnh cao lợi nhuận

Đó là nội dung được chia sẻ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans, mã PVT - sàn HOSE), diễn ra vào ngày 15/4, tại TP Hồ Chí Minh.