PVTrans

PVTrans tự hào là đơn vị vận tải biển duy nhất trong Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sở hữu đội tàu vận tải hàng lỏng lớn nhất Việt Nam. Hiện nay, PVTrans đang sở hữu đội tàu gồm 39 chiếc phục vụ an toàn và hiệu quả cho thị trường trong nước và quốc tế, cungcấp các dịch vụ chính như sau:

  • Tàu chở dầu thô: Số lượng 3 tàu; Tổng trọng tải hơn 300.000 DWT
  • Tàu chở dầu/hóa chất: Số lượng 16 tàu; Tổng trọng tải gần 300.000 DWT
  • Tàu chở khí hóa lỏng:  Số lượng 14 tàu; Tổng trọng tải gần 100.000 DWT
  • Tàu chở hàng rời: Số lượng 4 tàu; Tổng trọng tải gần 150.000 DWT
  • Tàu FSO/FPSO: Số lượng 2 tàu; Tổng trọng tải gần 200.000 DWT